Иран ядролық бағдарламасының тарихи ретроспективасы

  • Б. М. Балаубаева
  • А. Кабдулинова

Аннотация

Бұл мақалада Иран ядролық бағдарламасының даму тарихы қарастылырып, түрлі кезеңдердегі ерекшеліктері айқындалған. Иран айналасындағы мəселе аймақтағы, тіпті əлемдегі тек саяси ғана емес, экономикалық үрдістерге де ықпал етеді. Иран ядролық бағдарламасы айналасында қалыптасқан жағдайды түсіну үшін оның даму тарихын жете зерттеу қажет, бұл өз кезегінде себеп-салдарлық байланыстарды айқындап, Иран ядролық бағдарламасының даму заңдылықтары жəне оның саяси жағдайға ықпалын анықтауға мүмкіндік береді.

Литература

1 Iran Nuclear Chronology// Nuclear Threat Initiative – С. 570 http://www.nti.org/media/pdfs/iran_nuclear.pdf?_=1316542527
2 NSSM 219 – U.S.-Iran Agreement on Cooperation in Civil Uses of Atomic Energy – National Security Study Memorandum (NSSM) 219 / National Security Council. – С. 569 http://www.ford.utexas.edu/library/document/0310/nssm219.pdf
3 Mohamed Sadegh Ayatollahi. Iran Replies to the Risk Report; Denies It Wants the Bomb //Wisconsin Project on Nuclear Arms Control – http://www.wisconsinproject.org/countries/iran/denies.html
4 Iranian Nuclear Weapons? The Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs// Center for Strategic and International Studies – С. 21-22 http://csis.org/fi les/media/csis/pubs/060412_iran_uncertainty.pdf
5 Московский центр карнеги. Глава 2. Ядерная программа Ирана – незаконченная история – С. 36 http://www.carnegieendowment.org/files/12398nuclear_threshold_russian.pdf
6 Хлопков А. Иранская ядерная программа в российско-американских отношениях. – ПИР-Центр Политических исследований в России – С. 6 http://www.pircenter.org/data/publications/nz18.pdf
Как цитировать
БАЛАУБАЕВА, Б. М.; КАБДУЛИНОВА, А.. Иран ядролық бағдарламасының тарихи ретроспективасы. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 59, n. 3, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/667>. Дата доступа: 09 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

Иран; ядролық қару таратпау тəртібі; ядролық бағдарлама; атом энергетикасы; тарихи кезеңдер;