Оңтүстік Шығыс Азия елдері ассоциациясының экономикалық интеграциясының дамуы

  • А. А. Байтокова-Тешнер

Аннотация

Бұл мақалада АСЕАН-тың жаһандық əлемдегі болашағы мен проблемалары қарас тырылған. АСЕАН соңғы жылдардағы қызметін өз бетінше дамуындағы өзгеше үрдісін бағалауға, экономикалық өзара тəуелділік формаларын, əсіресе, ішкіаймақтық саудасын жəне өндірістік желілердің құрылуы, халықаралық қатынастар жүйесінің өзгеруіне орай Оңтүстік-Шығыс Азияның тəсілдері оның əлдеқайда дамығандығы көрсетілген. Шығыс Азия елінің аймақтық ынтымақтастығын нығайту,макроэкономикалық жəне қаржылық тұрақтылық негізін құру мақсатында əр түрлі тəсілдерін іскеасыруда.

Литература

1. Шреплер Х.А. Международные экономические организации: Справочник. Перев. С.А. Тюпаева, И.Н. Фомичева. – М., 1999. – С. 321-323.
2. Колыхаловой Г.П., Петрова А.И. Внешняя политика стран Азии. – М., 1988. – С.54-59.
3. Рогожин А.А. Экономические интересы в ЮBA – год 2000 и перспективы // Юго-Восточная Азия в 2000 г. Актуальные проблемы. – М., 2001. – С. 261-263.
4. www.prometa. Ru
5. Устинова Т.Н. Политика США и Японии в АТР и проблемы безопасности // Проблемы безопасности в Азии. – М., 2001.
6. Ашимбаева М.С., Шоманова А.Ж. Страны и регионы мира в современных международных отношениях. – А., 2006.
Как цитировать
БАЙТОКОВА-ТЕШНЕР, А. А.. Оңтүстік Шығыс Азия елдері ассоциациясының экономикалық интеграциясының дамуы. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 58, n. 2, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/654>. Дата доступа: 09 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

АСЕАН; Шығыс Азия елдері;