Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қазіргі кезеңдегі мəселелері

  • А. Р. Əліпбаев
  • Е. Қаптағаева

Аннотация

Бұл мақалада Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелері қарастырылады. Ұлттық қауіпсіздік – бұл елдің ұлттық мүддесін қорғауға жəне жүзеге асыруға бағытталған саясаты. Бұл саясат экономикалық, дипломатиялық, əскери сияқты əр-қилы түрге жəне құралға ие болуы мүмкін. Дейтұрғанмен де, барлық мемлекеттер ұлттық қауіпсіздік саясатын жүргізе отырып сыртқы мүдделерін қорғайды. Сол ретте Қазақстанның сыртқы қарым-қатынастарының бағыттары да қауіпсіздік мəселесімен тығыз байлынысты екендігі мақаланың негізі болып табылады.  

Литература

1 Қазыханов Е. «Қазақстанның сыртқы саясатына – 20 жыл» // «Егемен Қазақстан» газеті. – 2011. 16 қараша. – 1 б.
2 Дипломатическая служба Республики Казахстан: учебное пособие / под общ. ред. К.К. То каева. – А.: Дом Печати «Эдельвейс», 2004. – С. 59.
4 Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіп сіздігі туралы Қазақстан Республикасының Заңы. – Алматы: Жеті Жарғы, 1998. – 3 б.
Как цитировать
ƏЛІПБАЕВ, А. Р.; ҚАПТАҒАЕВА, Е.. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қазіргі кезеңдегі мəселелері. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 59, n. 3, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/660>. Дата доступа: 09 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

ұлттық қауіпсіздік; ұлттық мүдде; лаңкестік; діни экстремизм; сепаратизм;