Ұжымдық қауіпсіздік келісім-шарт ұйымын құрудың əскери-саяси аспектілері

  • Б. Ж. Сомжурек

Аннотация

Бұл мақалада 1992 жылы Ташкенттегі Ұжымдық қауіпсіздік келісім-шарты қабылдануынан бастап Ұжымдық қауіпсіздік келісім-шарт ұйымының (ҰҚШҰ) қалыптасуына дейін посткеңес республикалардың əскери-саяси ықпалдасудағы эволюциясының негізгі кезеңдері қарастырылады. Авторлар ҰҚШҰ-ның қазіргі халықаралық қатынастардағы өздерінің мүшелерінің қауіпсіздікті қамтамасыздандырудағы маңыздылығына тоқталған.

Литература

1. Ашимбаев М., Лаумулин М. Трудный путь к региональной безопасности // КонтиненТ. –2002. – №10. – С. 19-23.
2. Договор о коллективной безопасности // Сборник документов по международному праву. – Т.1. – Алматы: САК, 1998. – С. 260-263.
3. Ивашов Л. Коллективная безопасность Содружества: быть или не быть // Обозреватель. – 1994. – № 1. – С. 40-43.
4. Президент Нурсултан Назарбаев. Стратегия вечной дружбы. Казахстан-Россия. – Москва, 2000. – 408 с.
5. Ивашов Л. Россия и Казахстан имеют тесные союзнические отношения в военной области // www. navigator. kz.
6. Ашимбаев М., Лаумулин М. Трудный путь к региональной безопасности // КонтиненТ. – 2002. – №10. – С. 19-23.
Как цитировать
СОМЖУРЕК, Б. Ж.. Ұжымдық қауіпсіздік келісім-шарт ұйымын құрудың əскери-саяси аспектілері. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 58, n. 2, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/650>. Дата доступа: 09 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

Ұжымдық қауіпсіздік; Қару;