ПРОКУРАТУРАҒА ТӘН ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

  • Ш. М. Шарипов

Аннотация

Мақала прокуратураға тән процессуалдық функциялардың ерекшеліктерін анықтауға арналған.Функция ұғымының латын тілінен шыққан этимологиясының анықталуына байланысты прокуратураға тән оның анықтамасын былайша деп беруге болады: прокуратураның функциясы деп Қазақстан Республикасының Конституциясында айқындалған әрі «Прокуратура туралы» Заңда нақтыланған, оның әлеуметтік-тарихи мақсаттарымен алдын ала белгіленген, жүргізу пәнінің нақтылығымен осы органның алдында тұрған мақсаттарын заңда көзделген құқықтық құралдармен және өкілеттіктермен шешуге арналған қызметінің ерекше бағыттарын айтуға болады.Прокуратураға тән функциялардың сан алуандығы мен өзектілігі дәлелді нәрсе.Солардың ішіндегі процессуалдық функцияларына келетін болсақ, қызметінің осыбағытының да бірыңғай немесе біркелкі еместігін байқауға болады.

Литература

Алматы: Жеті жарғы, 2005 . - С. 158.
2 Ерешев Е.Е. Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Жалпы бөлім. – Алматы: Өлке, 2006. – 18-б.
3 Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. - М., 1951. - С. 16.
4 Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. - М., 1961. - С. 51.
Как цитировать
ШАРИПОВ, Ш. М.. ПРОКУРАТУРАҒА ТӘН ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 42, n. 4-5, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/576>. Дата доступа: 19 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

қылмыстық процесс;қылмыстық заң;қорғау функциясы;қылмыстық сот;