Өзбекстанның Еуропалық Одақпен қатынастары

  • С. Е. Ержан

Аннотация

Мақалада Өзбекстанның саяси,экономикалық және қауіпсіздік саласы бойынша  Еуропалық Одақпен қатынастары жөнінде мол мәлімет беріледі.Өзбекстан саяси, экономикалық және қауіпсіздік саласы бойынша Еуропалық Одақпен қатынастарын дамытуға қызығушылығын арттыруда. Өзбекстан үкіметінің пікірінше, еуропалық елдермен берік қарым-қатынастар орнатудың жолы "Өзбекстанның ашық сыртқы саясаты және көпжақтылығымен анықталады". Еуропа Ташкентте Өзбекстанды модернизациялау барысында,бүгінгі күндегі демократия мен адам құқығының нышаны және жоғарғы технология мен инвестицияның қайнар көзі ретінде көзқарас қалыптастырды.Өзбекстанның сыртқы саясатындағы Еуропаға деген бағыты соңғы жылдары біршамакеңейтіліп, бүгінгі таңда жеке еурополық мемлекеттермен, сондай-ақ жалпы Еуропа континентімен ынтымақтастықты өз алдына қояды. Ташкент пен Брюссель арасындағы ынтымақтастық, ЕО құрылымы тарапынан модернизация мен реформа үрдістеріне қолдау көрсетуінен көрініс алады.

Литература

1. Каримов И. Узбекистан: Собственный путь обновления и прогресса. - Ташкент, 1995. - С. 37.
2. Каримов И. Узбекистан на пороге 21 века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. - Ташкент:
Узбекистан, 1997. - С. 352.
3. Байзакова К.И. Политико-правовые основы сотрудничества Европейского Союза с государствами Центральной
Азии. - Алматы, 2003. - С. 27.
4. Центральная Азия: внешний взгляд. Международная политика с центральноазиатской точки зрения – Zentralasien
Der Blick nach Aussen. Internationale Politik aus zentralasiatischer Sicht / Пер. Р.Султанов. - Б., 2008. - С. 466.
5. Узбекистан – ЕС. http://www.mfa.uz:8001/ce28.htm
6. Узбекистан отменяет смертную казнь как высшую меру наказания / Наш мир. №21. - 3.08.2007.
7. Еуропалық Одақтың Орталық Азиядағы Саяси Стратегиясы 2007-2013. www.minplan.kz
8. Французский журнал об Узбекистане / Стратегические партнеры. 11.06.2008. www.press-uz.info.
Как цитировать
ЕРЖАН, С. Е.. Өзбекстанның Еуропалық Одақпен қатынастары. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 41, n. 3, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/472>. Дата доступа: 13 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

Еуропалық Одақ;қауіпсіздік саласы;экономикалық реформалар;