Үндістанның әскери-ядролық бағдарламасы

  • М. Аманбаев

Аннотация

Бұл мақала Үндістанның әскери-ядролық бағдарламасы туралы мол мәлімет береді.Және де мақалада Үндістанда ядролық қару пайда болғаннан кейінгі әлемдік қауымдастықтағы Үндістанның әлемдегі рөлі туралы айтылады,мемлекет басшылығымен жасалған бағдарламаның ресми мәліметтері беріледі. Тәуелсіздік алысымен Үндістан басшылары ядролық қаруды өндірмейтіндігін және атом  энергиясы тек қана бейбіт мақсатта өндірілетіндігін айтты. Олар ядролық қаруды таратпау  позициясын ұстанған болатын. Сонымен қатар Үндістандағы ядролық зерттеулер ішкі ресурстарды  пайдалана отырып, әскери бағдарлама жасауға жол ашты. Бұл 1960 жж. бастап әлемдік қауымдастық  ядролық зерттеулердің тек бейбіт мақсатта пайдалануын қатал қадағалап отырған уақытта аса  маңызды еді. 

Литература

1 Сотников В. И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях. — М., 2003. — С. 25.
2 Nuclear Power in India and Pakistan. — New Delhi, Sept. 2004. — (Nuclear Issues Briefing Paper; 45).
3 Singh Swaran. Sino-Indian CBMs: Problems and Prospects // Strategic Analysis [New Delhi]. — 1997. — July.
4 india@online.ru, Sept. 23, 2004.
5 Peace at N-Point // The Hindustan Times. — 1998. — May 4.
6 Kanthan Pradeep. India’s Nuclear Tests Reflect National Consensus // Nuclear Developments in South Asia and the Future
of Global Arms Control / Ed. by R. Azizian; Centre for Strategic Studies. — Auckland, 2001. — P. 81—90.
7 Sunday Times of India. — 1998. — May 31.
8 Cirincione J., Wolfsthal J. B., Rajkumar M. Deadly Arsenals: Tracking Weapons of Mass Destruction / Carnegie Endowment
for Intern. Peace. — Washington, 2002. — Р. 191.
9 http://www.global security newswire. February 25, 2002.
10 Cirincione J., Wolfsthal J. B., Rajkumar M. Op. cit. — Р. 191.
11 SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security. — New York, 2003. — P. 622.
12 Белокреницкий В. Я., Москаленко В. Н., Шаумян Т. Л. / Южная Азия в мировой политике. — М., 2003. — С. 228.
Как цитировать
АМАНБАЕВ, М.. Үндістанның әскери-ядролық бағдарламасы. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 41, n. 3, may 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/413>. Дата доступа: 02 oct. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

әскери-ядролық бағдарлама;ядролық қару;әлемдік қауымдастық;