Введение в экономическую глобалистику

  • Р. Е. Елемесов

Аннотация

В статье глобализация рассматривается как этап интернационализации экономики, связанный с изменениями в технике, технологии, организации производства, когда воспроизводственные процессы выходят за национальные границы и организующей силой становятся транснациональные компании и экономические границы выходят за политические и возникают противоречия между внутренними и внешними факторами экономического развития, что, в свою очередь, вносят изменения в национальные стратегии экономического развития.

Литература

1 Granin Y. «Globalizatsiya» ili «vesternizatsiya»? O nelineynosti istoricheskikh form ob”yedineniya chelovechestva // Svobodnaya mysl’. – 2013. – №1. – S. 51.
2 Simoniya N., Torkunov A. Strukturnyy krizis v SSHA //Svobodnaya mysl’. – 2013.- №1. – S. 69.
3 Kuznetsov V. Chto takoye globalizatsiya? //Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. – 1998. – №1. – S.13.
4 Kollontay V. Evolyutsiya zapadnykh kontseptsiy globalizatsii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. – 2002. – №1. – S. 24–30.
5 Pechchei A. Chelovecheskiye kachestva. – M.: Izdatel’stvo «Progress», 1980. – S.98.
6 Mill D.S. Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami k sotsial’noy filosofii. – M.: Izdatel’stvo «Eksmo». – 2007. – S.37.
7 Khess R. 25 klyuchevykh knig po ekonomike. Analiz i kommentarii. – M.: Izdatel’stvo «Ural LT D», 1999. – 366 s.
8 Tinbergen Y. Peresmotr mezhdunarodnogo poryadka. – Mo.: Izdatel’stvo «Progress», 1980. – S.46
9 Lomakin V.K. Mirovaya ekonomika. Uchebnik. – M.: Izdatel’stvo «Yuniti-Dana», 2007. – S.10
10 Golanskiy M.M. Udivitel’nyye prorochestva // Komsomol’skaya pravda. – 2013. – 28 may. №72. – S.3.
11. Nazarbayev N.A. Vmeste my mozhem soprotivlyat’sya globalizatsii // Rossiyskaya «Nezavisimaya gazeta». – 2001. – 29 apr. – №10. – S.8.
Как цитировать
ЕЛЕМЕСОВ, Р. Е.. Введение в экономическую глобалистику. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 63, n. 3-4, apr. 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/215>. Дата доступа: 19 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

интернационализация; глобализация; регионализация; мальтузианство; римский клуб; транснационализация; мировая экономика; национальная экономика