СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

  • L. А. Meduhanova

Аннотация

Мақалада Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастарының қалыптасу мен қазіргі жағдайын сипаттайтын негізгі деректер мен көрсеткіштер қарастырылған. Автор елдің сыртқы саудасына, шетелдік инвестициялар келуіне, Қазақстанның халықаралық еңбек миграциясына жəне халықаралық валюта-несие қатынастарына қатысуына қысқаша талдау береді.

Литература

1. Казахстан в цифрах 1991-2008. Статистический сбор-
ник. – Астана, 2009.
2. Агентство РК по статистике. Внешняя торговля //http://www.stat.kz/
3. За годы независимости страны привлечено более $130
млрд. инвестиций. // http://profi nance.kz/2011/05/26/za-godynezavisimosti-v-kazastan-privleeno-bolee.html
4. Привлекательные для прямых иностранных инвестиций //http://personalmoney.ru/txt.asp?sec=1528&id=2434335
5. Миграция – круглый стол // http://www.nomad.
su/?a=3-201004160035
6. Махмутова М. Казахстан: до и после кризиса // http://bujet.ru/article/85954.php/
7. Валовой внешний долг Казахстана за I полугодие вырос на 5% , $124,1 млрд //
http://newskaz.ru/economy/20110930/1956429.html
Как цитировать
MEDUHANOVA, L. А.. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 53, n. 3-4, apr. 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/167>. Дата доступа: 13 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

международные экономические отношения; внешняя торговля РК