Baizhanov, ., & Bainazarova, Y. (2016). Қылмыстық жолмен табылған ақша қаражатын тәркілеудің халықаралық және ұлттық құқықтық қырлары. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, 71(3). Получено с https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/341