The concept of application of european law on the example of practical interaction among the legal systems of the european union and member states

  • S. Sylkina

Abstract

Бұл мақала Еуропалық Одақтың құқықтық жүйесін құрудағы Еуропалық Одақ пен мүше-мемлекеттердің құқықтық жүйелерінің тәжірибелік өзара қарым-қатынасын талдауға арналған.Мақала негізінде Еуропалық Одақ нормалары мен мемлекетішілік құқықтың өзара қатынасымен өзара ықпалының әр түрлі тәсілдерін зерттеуде жатыр.Қазіргі кезде бар халықаралық және мемлекетішілік құқықтың арақатынасы туралытұжырымдар халықаралық құқықтың мемлекет ішінде және Еуропалық Одақ аясындағы өзарақатынасы туралы көзқарастардың дамуына осы тұжырымдардың ықпалына қызығушылықбілдіреді.Европалық Одақ құқығы мен мүше-мемлекеттердің ұлттық заңнамасы екі дербес құқықтықтәртіпті құрайды. Сонымен қатар, Қоғамдастықтың заңнамасы мен ұлттық заңнамалық жүйелербір-бірімен тығыз байланысты, көбіне олар өзара тәуелді және бір-бірін толықтырады. Мұндайөзара тәуелділік Одақтың құқығы мемлекеттердің ұлттық құқығына тікелей ықпал етуменжасалғанынан өз бастауын алды. Одақ заңнамасын жүзеге асыру үшін көп жағдайда ұлттықмеханизмдерді қолдану қажет. Олардың өзара қарым-қатынасы Одақтың заңының мемлекет-ішілік құқықтық нормалардан үстемдігі, Одақ құқықтық нормаларының тікелей әрекет етуісекілді қағидалармен сипатталады.Түйін сөздер: Еуропалық Одақ, ұлттық заң, құқықтық жүйе, халықаралық құқық, мүше-мемлекеттер, халықаралық келісімшарт, құрылтай актілері, Еуропалық Одақ Соты, мемлекеттер,заңнама.
Published
2018-03-15
How to Cite
SYLKINA, S.. The concept of application of european law on the example of practical interaction among the legal systems of the european union and member states. International Relations and International Law Journal, [S.l.], v. 80, n. 4, p. 69-78, mar. 2018. ISSN 1563-0285. Available at: <http://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/751>. Date accessed: 24 mar. 2019.